Adresas: 
Pergalės g. 20, Vilnius
Tel.: 5-267 0734
Fax.: 5-276 0734


Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Darželio ugdomosios veiklos prioritetas – gamtos ir aplinkos pažinimas, saugojimas ir tausojimas nuo ankstyvojo amžiaus. Atsižvelgiant į tautinę, socialinę, kalbinę šeimų įvairovę įstaigoje stengiamasi sudaryti palankias ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygas. 

Siūlomos papildomos choreografinio būrelio paslaugos. Tėvams teikiamas pedagoginio švietimo, informavimo ir konsultavimo paslaugos. Įstaigoje skleidžiama patirtis, įgyta tarptautiniame projekte „Zipio draugai“, aplinkosaugos projekte „Mano pareiga, kad šypsotųsi gamta“.

 

Šiuo metu darželyje vykdomi šie projektai:
“Mano pareiga, kad šypsotųsi gamta”;
“Myliu aš tėvynę – Lietuvos šalelę”;
“Pažinimo medis” (skaitymo skatinimas);
“Gamtos ir pasaulio pažinimas atrandant, rūpinantis, globojant”;
“Aš saugus, kai žinau”;
“Metų laikai – vaikystės draugai”;
“Pažink mane kitokį”
“Tu ta pradžia, kuri man davė širdį”;
“Sveikame kūne – sveika siela”;
“Čia – mano namai”.

 

Vykdomos programos: Įstaigoje parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa“, skirta 2-3 m. amžiaus vaikams, ugdymo turinys išdėstytas pagal erdves, ir 3-6 m. amžiaus vaikams, ugdymo turinys išdėstytas pagal kompetencijas.

Įgyvendinama ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, skirta vaikams nuo 6-ių metų amžiaus. Programoje nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai.